​کلینیک تحلیل رفتار متقابل

یارا یاریگر انسان های رو به آگاهی

دکتر افشین بهادری

متخصص روانشناسی سلامت
درمانگر فردی
هیپنوتراپیست، زوج درمانی
​​​​​​​مشاوره پیش از ازدواج

افشین بهادری