اعتیاد به الکل

ابتدا با تعریفی از اعتیاد شروع میکنیم:

مصرف مکرر و زیاد یک ماده که قطع مصرف آن موجب بروز دیسترس و میل شدید به مصرف مجدد ان ماده شود،اعتیاد(Addiction)را مطرح میکند.

الکل

الکل جذب گوارشی زیادی دارد وحداکثر غلظت الکل در خون،30 تا90 دقیقه پس از مصرف آن ایجاد میشود.مصرف الکل با شکم خالی جذب آن را تسریع میکند.مصرف الکل در آقایان شایع تر از خانم هاست.مصرف اکل در مبتلایان به افسردگی،اختلال اضطرابی و دارای شخصیت ضد اجتماعی شیوع بیشتری دارد.عوامل ژنتیکی و محیطی درابتلا به الکلیسم نقش دارند.

وابستگی  به الکل(Alcohol dependence) به انواع AوB تقسیم میشوند.

در نوعA که در سنین بالا شروع میشود،خفیف ومشکلات مرتبط با الکل،بسیار کم وآسیب روانی کمتر است.

نوعBدر سنین پایین و در افرادی روی میدهد که دارای ریسک فاکتورهایی مانند سابقه خانوادگی الکلسیم وعوامل استرس زای شدید در زندگی هستند.در نوعBوابستگی،شدید و همراه با مشکلات مرتبط با الکل و آسیب روانی است.در وابستگی به الکل از نوع گاما،فرد پس از اینکه خوردن الکل را شروع میکند،نمیتواند جلوی خود را بگیرد و مصرف الکل را متوقف کند.

برخی از افراد وابسته به الکل که Schizoid-isolated drinkersنامیده میشوند،در هنگام تنهایی مقادیر زیادی الکل مصرف میکنند.

300

نشانه های مسمومیت با الکل:

  • لکنت زبان
  • سرگیجه
  • راه رفتن ناپایدار
  • دید دوتایی
  • نیستاگموس
  • کما

شدت علایم مسمومیت الکل با سطح خونی آن ارتباط دارد.

نکته:

مصرف طولانی مدت الکل ممکن است موجب دمانس گردد.در دمانس ناشی از الکل علاوه براختلال حافظه،عملکرد هوشی و توانایی شناختی نیز کاهش پیدا میکند.با قطع مصرف الکل عملکرد مغز بهتر میشود  ولی ممکن است درجاتی از اختلا حافظه و تمرکز باقی بماند.

نکته:

هنگامی که فردی پس از خوردن مقادری زیادی الکل میخوابد و پس از بیدارشدن به یاد نمی آورد که چگونه به این محل آمده وچه اتفاقاتی افتاده است،او دچارBlackouts شده است.

 

 

جست و جو