مشاوره خیانت زوجین و عملکرد روانشناسان در بهترین کلینیک روانشناسی

مشاوره خیانت در دنیای امروز یکی از کاربردی ترین انواع مشاوره خانواده در کلینیک روانشناسی در تهران می باشد. روانشناسان، خیانت یکی از زوجین را در زندگی مشترک از جمله بزرگترین آسیب هایی می دانند که میتواند  به یک خانواده آسیب می زند.

زوج های جوانی که با آرزوهای زیادی و امید به آینده ای خوب ، زندگی مشترک خود را شروع مینمایند با مشکلاتی که ممکن از در مسیر زندگی مشترک پیش بیاید از تعهد به یکدیگر خارج شوند. مشاور خیانت سعی دارد علت این خیانت را بررسی کند  زیرا این مسئله آسیبی دوطرفه به هر یک از طرفین وارد می کند.
روانشناسان علت خیانت را مسائل زیادی می دانند که نمونه های از آن را بیان می کنیم:
- عدم هیجان و یکنواختی در زندگی مشترک، 
دکتر مشاور خیانت دلیل بسیاری از خیانت ها را یکنواخت شدن و نبود هیجانات اولیه در زندگی مشترک می دانند. بسیاری از زوجین پس از چند سال که هیجانات اولیه در زندگی مشترک فروکش کرد و کمتر شد ،برای بدست آوردن مجدد این هیجان دست به روابطی خارج از تهعد میزنند.
-عدم رضایت زوجین از روابط زناشویی، مشکلات عمده در بسیاری از زوجین عدم رضایت از روابط جنسی و  مراجعه  نکردن در مواقع لازم به 
مشاور سکس تراپی می باشد.
- روابط آزار دهنده و پرتنش، در مواقعی که دعوا و تنش در میان زوجین افزایش میابد و همواره حتی در آرامش به یکدیگر پرخاشگری میکنند.
- تمایل به بازگشت به حس جذابیت و آزادی های دوران مجردی، بسیاری از روانشناسان خانواده بر این باور هستند که افراد همچنان با وجود متاهل شدن تمایل به زندگی مجردی را در خود حفط میکنند واگر به صورت صحیح مدیریت نشود احتمال خیانت را در افراد بالا میبرد.

 

 

 

 

در مراکز مشاوره خیانت یک دکتر روانشناس خوب در ابتدا احساسات افراد رو درنظر میگیرند و با دانستن دلایل پدیدآمدن خیانت سعی میکنند به مراجعین کمک نمایند. باید در نظر داشت یکی از بزرگترین دلایل بروز خیانت عدم مراجع به موقع به کلینیک روانشناسی و بهره مند شدن از مشاور زوجین و مشاور خانواده می باشد .

بسیاری از افرادی که با مشکل خیانت مواجه می شوند به سرعت تصمیم به ترک زندگی مشترک خود و طلاق می گیرند اما یک مشاور خانواده خوب و بسیاری از روانشناسان معتقد هستند که با سبب شناسی مناسب میشود رابطه را ترمیم کرد.

مراجعه به کلینیک مشاوره خیانت جای مناسبی  برای این ترمیم می باشد. یک روانشناس خیانت در ابتدا اجازه می دهد تا فردی که خیانت دیده بسیاری از فشارهای ذهنی خود را تخلیه کند و زمان مناسبی برای تخلیه فشارها برای فرد است. هضم این مسئله و تخلیه فشار و خشم درونی در حضور یک دکتر روانشناس خوب  می تواندبسیار کمک کننده باشد تا فرد با بهترین راه ممکن از این فشارهای درونی خارج شوند.

نکته بسیار مهم در زندگی امروزه بهره مندی از یک کلینیک مشاوره و روانشناسی و مراجعه به یک متخصص مشاور خیانت می باشد. افراد با کمک گرفتن از مشاوره می توانند قبل از وقوع مشکلات بیشتر جلوی بسیاری از آن را بگیرند.

کلینیک یارا با همکاری متخصصان روانشناس مکانی بسیار مناسب برای افرادی می باشد که در معرض خیانت قرار گرفته اند.

جست و جو