چرا و چگونه دچار افسردگی میشویم؟

هنوز علم طب به درستی پاسخ این سوال را نمیداند ولی آنچه مسلم است عوامل بسیار زیادی در بروز افسردگی دخالت دارند.یعنی یک عامل منفرد و بخصوصی موجب افسردگی نمیشود بلکه عوامل بسیار زیادی دست به دست هم داده و بر روی مغز و روح فرد اثر میگذارد تا اینکه به مرحله انفجار برسد و با یک ضربه ناگهانی افسردگی بروز میکند.(اما گاهی اوقات یک ضربه و استرس شدید و بزرگ برای بروز افسردگی کافی است).برای روشن تر شدن موضوع اگر مغز را همچون یک کامپیوتر فرض کنیم و مجموعه اطلاعاتی و دستوراتی را که به کامپیوتر میدهیم تا پردازش کند همان اطلاعات و دریافت های مغز از بیرون و درون ما خواهد بود.

مغز انسان هم همانند کامپیوتر دارای قدرت و ظرفیت های متفاوتی است و اگر استرس و فشار های وارده بیش از توانایی اش باشددچار اختلال شده و هنگ کردن آن ممکن است بصورت افسردگی بروز کند.

 

 

افسردگی

 

 

 

 

عوامل تاثیر گذار در ابتلا به افسردگی:

 

  • عامل ورات(ژنتیک)

شیوع کم افسردگی در میان مبتلایان به سندروم دان و شیوع بیشتر افسردگی در قل دومی که قل اول دچار افسردگی شده است و یا در وابستگان درجه اول خانواده فرد مبتلا به افسردگی مطرح کننده ی تاثیر عوامل ژنتیکی در ایجاد افسردگی هستند.نقش ژنتیک در اختلالات دو قطبی بیشتر از اختلالات تک قطبی است.

 

  • عوامل بیوشیمیایی

تمامی فعالیت های سلولها و ارگانهای بدن بواسطه ی یک سری مواد شیمیایی صورت میگیرد که در مغز به آنها انتقال دهنده های پیام عصبی یا پیام بر های عصبی(نوروترنسمیتر)گفته میشود.مرکز عواطف ما در ناحیه ای از مغز موسوم به سیستم لیمبیک(خصوصا ناحیه آمیگدال) است. پیام برهای عصبی مهم آن ناحیه:سروتونین،دوپامین،نورآدرنالین و آدرنالین است.

در مطالعات به عمل آمده تا کنون بیش از 10 تغییر بیوشیمیایی در مغز بیماران افسرده شناسایی شده است.یکی از این تغییرات،کاهش مقدار سروتونین سیستم لیمبیک است وبه همین دلیل داروهای ضدافسردگی جدید براساس افزایش سروتونین سیستم لیمبیک به بازار عرضه شده اند.بدون شک برای اینکه افسردگی بروز کند باید حتما تغییرات بیوشیمیایی بوجود بیاید ولی اینکه اولین تغییر چیست و در کجای مغز رخ می دهد،هنوز کشف نشده است.

 

  • استرس و فشارهای روحی روانی

اصولا هرنوع فشار و استرس منفی(ناکامی،محرومیت،شکست،بی محبتی و..)میتواند موجب بوجود آمدن و یا بروز افسردگی شود که بر حسب شدت آن و میزان ظرفیت روحی روانی و ذهنی و ساختار فکری افراد،اثرات آن برروی افراد مختلف،متفاوت است.یک نوزاد در اثر از دست دادن مادر دچار غم و افسردگی نمیشود ولی کمتر آدم بالغ وبزرگسالی است که در پی از دست عزیزی دچار ناراحتی و حزن و اندوه و گاهی افسردگی نشود.در مقابل استرس هایی هستند که در برخی افراد تاثیر چندانی ندارند ولی در برخی منجر به افسردگی عمیق میشود.علت و هسته ی اصلی تمامی این واکنشها وتغییرات،ساختار ذهنی و نحوه ی بینش و ادراک آدمی از خود ودنیای پیرامون است.به عبارت دیگر،احساسات وعواطف آدمی تقریبا تحت تاثیر و کنترل فکر و بینش وی است.

جهت اطلاعات بیشتر در رابطه با استرس کلیک کنید.

 

  • مواد،دارو ها و بیماریها

برخی مواد شیمیایی(خصوصا داروهای مخدر)مسمومیت مزمن با جیوه،برخی داروها(خصوصا داروهای ضد بارداری،استروئیدها،برخی از داروهای قلبی و برخی از داروهای اعصاب)بسیاری از بیماری های مزمن ناتوان کننده(کم کاری تیروئید،سکته قلبی،جراحی های قلب،سرطان و...)میتواند موجب بروز افسردگی گردد.

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با درمان افسردگی کلیک کنید.

 

 

کلینیک روانشناسی یارا

جست و جو