اختلال یادگیری در کودکان چیست؟

 اختلالات یادگیری، گروهی از اختلالات روانی هستند که ساده‌ترین توانایی‌ها مانند خواندن، نوشتن و حل مسائل ساده ریاضی را برای کودک مختل و دشوار می‌کنند.

متأسفانه بسیاری از کودکانی که مبتلا به اختلالات یادگیری هستند، قبل از تشخیص این اختلال، بدون این که در مورد آن اطلاعاتی داشته باشند یا در مورد آن صحبت کنند، به مبارزه با آن می‌پردازند. این اختلال باید از راه درست تشخیص داده شود تا با بهترین راهکار ممکن برای معالجه آن اقدام شود .در این بین بهتر است برای تشخیص و درمان آن به بهترین مشاور روانشناس کودک مراجعه کنید.

حال با هم ببینیم که علل ناتوانی در یادگیری در کودکان چیست؟

ناتوانی یادگیری میتواند علت های متعددی اشته باشند.برای بررسی این علل متعددی داشته باشد.برای بررسی این علل، باید عوامل زیر مورد ارزیابی قرار گیرد:

 

 

 

الف)ضعف عوامل آموزشی:

غیبت های مکرر از کلاس درس،اختلال یا نقص در برنامه آموزشی مثل عدم حضور معلم یا جا به جایی معلمین،فقدان مهارت کافی در معلمین و سو رفتار با کودک در محیط های آموزشی،غیبت مکرر از کلاس درس میتواند باعث اختلال یادگیری در کودکان شود.

 

ب)عوامل محیطی:

عوامل محیطی بسیاری وجود دارد که می تواند به پیچیدگی ناتوانی های یادگیری بیفزاید و حتی شاید سبب ساز آن باشد.از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

جدایی طولانی کودک از والدین به ویژه مادر،به هر دلیل(این جدایی در دوران نوزادی تاثیرات شدیدی بر کودک دارد.)

بیماری،ضعف و ناتوانی شدید و طولانی در دوران نوزادی یا سالهای اولیه زندگی کودک.کودکی که مورد بی توجهی قرار گرفته و از تاثیر و همراهی متقابل والدین،بزرگسالان یا سایر کودکان در لحظات یا فرصتهای موثر زندگی شدیدا محروم میشود.

 

ج)عوامل روانی:

امکان دارد کوکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری در عملکردهای روانی پایه چون ادراک،حافظه و شکل دادن به مفاهیم اختلال داشته باشند.

 

د)عوامل فیزیولوژیک:

بسیاری از متخصصان بر این باورند که علل اساسی و عمده ناتوانی های یادگیری آسیب دیدگی مغزی،شدید یا جزیی و صدمه وارده به دستگاه عصبی و مرکزی است.

 

ه)عوامل ژنتیکی

شواهدی در دست است  که نشان می دهد ناتوانی های یادگیری احتمالا در برخی از خانواده ها بیش از دیگران دیده میشود در واقع عوامل ژنتیکی در بسیاری از ناتوانی های یادگیری نقش دارند.

 

و)عوامل بیوشیمیایی

اختلالات متابولیک از جمله عوامل دیگری هستند که موجب ناتوانی های یادگیری میشوند.اختلالاتی مثل هایپوگلیسمی،کم کاری تیرویید و...

 

ز)عوامل پیش،هنگام وبعد از تولد

ر)نواقص جزیی در عملکرد مغزی

 

 

جست و جو