بهترین روانشناس کودک در مرکز مشاوره و جلوگیری از خشونت و پرخاشگری در کودکان

روانشناس کودک در کلینیک های روانشناسی به طور معمول توجه زیادی به علت و ریشه ی خشونت در کودکان دارند. درمراکز مشاوره با توجه به مشکلات کودکان، همواره نظریه های بیشماری به همراه راه های اثبات این گونه نظریه ها درباره علت خشونت در کودکان مطرح می شود. اولین واکنشی که اینگونه  کودکان در برابر ترس ، نگرانی و اختلالات خلقی از خودشان نشان می دهند خشم می باشد، لازم به ذکر است که تنها دلیل برای خشم نمیباشد و دلایل بسیار دیگری وجود دارد. طبق نظر روانشناس کودک ،کودکان همواره از والدین خود الگو میگیرند،والدینی که دروغ میگویند و جلوی کودکان خشم خود را بروز میدهند ، نباید از دیدن این رفتارها در کودک خود متعجب شوند. در کلینیک های روانشناسی کودک ،والدین و فرزندان هر دو باید به مشاور مراجعه کنند آموزش قرار بگیرند. روانشناس کودک، به کارهایی که کودکان از والدین خود یادگرفته اند، توجه فراوانی دارند و براین باور هستند اولین قدمی که برای آموزش کودکان باید برداشت ، آموزش والدین برای برخورد صحیح و مناسب با فرزندانشان می باشد.

از نطر متخصص روانشناس کودک، یکی دیگر از عوامل بسیار مهم در بروز خشونت و پرخاشگری در کودکان، استفاده از بازی ها و دیدن برنامه های خشونت بار و برنامه هایی است که مناسب سن آنها نمیباشد.کودکانی که والدین آنها برنامه مشخصی برای دیدن برنامه های تلویزیونی فرزندشان ندارند احتمال بسیار زیاد فرزندانی پرخاشگر خواهند داشت. واضح است که همه برنامه های تلوزیونی برای کودکان مناسب نمیباشد و مشاور کودکان همیشه اصرار بر داشتن برنامه ریزی دقیق برای تماشای تلوزیون توسط کودکان را دارند.

 

 

 

 

در بهترین کلینیک های روانشناسی کودک توجه به احساسات و رفتارهای کودکان بسیار حائز اهمیت است. گاهی کودکان افسرده ، ناراحتی و عواطف درونی خودرا به صورت خشونت و پرخاشگری بروز میدهند. یک روانشناس خوب کودک توجه زیادی  به احساسات پنهان و درونی کودک دارد و تلاش می کند تا از طریق بازی درمانی نیازهای روحی و روانی کودک را دریابد. بازی درمانی در مرکز مشاوره کودک یارا جزئی از روش های درمانی پرطرفدار است، کودکانی که از نداشتن احساس امنیت رنج می برند می توانند در طی جلسات درمان والدین را نزدیک خود احساس کنند ودر همان زمان متخصص به درمان خود بپردازد.

کودکان  روح و روان بسیار حساسی دارند و در صورت درمان به موقع و تصحیح    اشتباهات تربیتی والدین و با رفع مشکلات خلقی آنها بوسیله بهترین مشاور کودک مجبوذاند تاوان سنگینی برای حل مشکلاتی که ریشه آن در کودکیشان بوده است  بپردازند. بسیاری ازافرادی که به مراکز مشاورهخوب رتهران  برای طرحواره درمانی وروانکاوی مراجعه می کنند افرادی هستند که مشکلات بسیار زیاد حل نشده ای در دوران کودکی داشته اند کهبرای حل آنها باید در بزرگسالی وقت و هزینه ی زیادی را صرف کنند.

بسیاری از متخصصین فعال در بهترین کلینیک های روانشناسی شمال تهران در بسیاری از مراکز آموزشی وهمچنین در مدارس نیز در حال همکاری برای رفع مشکلات کودکان و ساختن زندگی بهتری برای آنها هستند.

جست و جو