کلینیک روانشناسی و مشاوره یارا

یارا یاریگر انسان های رو به آگاهی

اعتیاد به الکل

ابتدا با تعریفی از اعتیاد شروع میکنیم: مصرف مکرر و زیاد یک ماده که قطع مصرف آن موجب بروز دیسترس و میل شدید به مصرف مجدد ان ماده شود،اعتیاد(Addiction)را مطرح میکند. الکل الکل جذب گوارشی زیادی دارد وحداکثر غلظت الکل در خون،30 تا90 دقیقه پس از مصرف آن ایجاد میشود.مصرف الکل با شکم خالی جذب آن را تسریع میکند.مصرف الکل در آقایان شایع تر از خانم هاست.مصرف اکل در مبتلایان به افسردگی،اختلال …
ادامه مطلب

جست و جو