​کلینیک کودک و نوجوان

یارا یاریگر انسان های رو به آگاهی

​عاطفه صالح بیکی

کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی
و مدیریت برنامه ریزی آموزشی
مشاور کودک و نوجوان
و خانواده
واقعیت درمانگر
​​​​​​​مربی مهارت های زندگی
مولف کتاب آرام جان
گام به گام با مهارت های زندگی

دکتر سوسن صابر

متخصص روانشناسی تربیتی
هیئت علمی دانشگاه آزاد رودهن
درمانگر کودک و نوجوان
و خانواده
بازی درمانگر

شیما طالبی

کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی
مشاور کودک و نوجوان و خانواده
روان‌درمانگر کودک
بازی درمانگر
اجرا و ارزیابی تست هوش
مربی مهارت‌های زندگی
​​​​​​​کودک و نوجوان

بازی درمانی-کودک-نوجوان

​بازی درمانی

رواندرمانی-کودک

​​رواندرمانی کودک
و نوجوان

والد-کودک

​فرزندپروری

روابط-واد-فرزند

خانواده درمانی

​خدمات ما