​کلینیک شناختی و توانبخشی

یارا

یارا یاریگر انسان های رو به آگاهی

نقشه مغزی، qeeg

​نقشه برداری مغز

​خدمات ما

تست-IVA-ADHD-بیشفعالی

تست IVA

نوروفیدبک

​نوروفیدبک

تحریک-الکتریکی-مغز-tDCS

تحریک الکتریکی مغز

توانبخشی-بازی-شناختی

توانبخشی شناختی

کلینیک تخصصی شناختی و توانبخشی یارا (مغزیار) با جدید ترین و دقیق ترین تکنولوژی های درمانی سعی دارد تا گامی را در جهت درمان و ارتقا عملکرد مراجعین بردارد.

اضطراب

افسردگی

​وسواس

عدم توجه و تمرکز

بیشفعالی

اختلال دیکته

اختلال ریاضی

افزایش حافظه

تکانشگری

اختلالات خواب

میگرن

سردرد های تنشی

ارتقا عملکرد

ترک سیگار

سو مصرف مواد

اهداف ما
اختلالاتی از قبیل

بیشتر بخوانید :