​​کلینیک زوج و خانواده

یارا یاریگر انسان های رو به آگاهی

​نازیلا برادران

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
درمانگر فردی
رواندرمانگر پویشی
 سکس تراپ و زوج درمانگر

نازیلا برادران

دکتر سولماز پناهی

متخصص روانشناسی عمومی
درمانگر فردی
​​​​​​​رواندرمانگر پویشی
 زوج درمانگر، سکس تراپ
مشاوره پیش از ازدواج
​​​​​​​طلاق و خیانت

سولماز پناهی

دکتر افشین بهادری

متخصص روانشناسی سلامت
درمانگر فردی
هیپنوتراپیست، زوج درمانی
​​​​​​​مشاوره پیش از ازدواج

افشین بهادری

دکتر زهرا معین

متخصص روانشناسی عمومی
هیئت علمی دانشگاه آزاد رودهن
درمانگر فردی
خانواده، زوج درمانگر
پیش از ازدواج

افشین بهادری

​دکتر میترا قدیمی

متخصص روانشناسی
​​​​​​​مدرس دانشگاه
درمانگر فردی، زوج درمانگر
​​​​​​​در زمینه اختلالات اضطرابی و اختلالات شخصیت
​​​​​​​درمان اختلالات پرخوری

مشاوره پیش از ازدواج

اختلافات زناشویی

مشکلات جنسی

مشاوره طلاق

​خیانت

خانواده درمانی

متخصص در امور :